יינות יקב צרעה מיוצרים אך ורק מענבים אשר גודלו וטופחו בכרמי היקב. יינות אלה מבטאים נאמנה את הטרואר הייחודי לכל כרם ובציר, והם נקראים על שם הכרם מקור מוצאם.

כל היינות

אנו עובדים בריכוז רב בכרם וביקב, וזאת מתוך כוונה להשתלב באופי המקומי של כל חלקה וחלקה ולהביאה לאיזון מיטבי, תוך מזעור של ההשפעה שלנו עליה.

על מנת להגיע לאיזון ולאיכויות המצופות, אנו פועלים בשני מישורים: טיפול ממוקד ואינדיבידואלי לכל חלקה, ובחירה קפדנית של היבול. בחירה זו מתבצעת בכרם על ידי דילול שריגים ודילול אשכולות, וביקב על ידי מיון קפדני של האשכולות והענבים הבודדים.