נקודות מכירה בחו”ל

Distribution

USA – Skurnik Wines
Tel: 212.273.9463
info@skurnikwines.com
skurnik.com

Japan – Motox
Tel: 81667254925
a_izumi@mottox.co.jp
mottox.co.jp

UK – 32-34 Wines
Tel: +44 20 8906 9895
info@32-34wines.co.uk
32-34wines.co.uk

The Netherlands – Well of Wines
Tel: +31654214855
info@wellofwine.nl
wellofwine.nl

Germany – Zag Wines
Tel: 972-9-7743859
renee@zagwines.com

Belgium – Kosher Wijn Bava
Tel: +32-484223119
ari@kosher4u.eu
kosher4u.eu